Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών


GL DL logo

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Γκρίζας Βιβλιογραφίας"

Περιλαμβάνoνται Πτυχιακές Εργασίες, Διπλωματικές Εργασίες, καθώς και Διδακτορικές Διατριβές

Όροι πρόσβασης σε υλικό που υπόκειται στις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Κάθε έργο, που περιλαμβάνεται στη συλλογή, αποτελεί εργασία (πτυχιακή / διπλωματική / διδακτορική διατριβή), η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. (Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών κύκλων) υπό την επίβλεψη ομάδας διδασκόντων και έχει ενταχθεί στην «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Γκρίζας Βιβλιογραφίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η κατάθεση του έργου στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών και η καταχώρησή του στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ήταν υποχρεωτική σύμφωνα με απόφαση του οικείου Τμήματος ή Τομέα όπου και εκπονήθηκε η εργασία. Η πρόσβαση στο έργο μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και του παγκόσμιου ιστού συντελείται κατόπιν συναίνεσης του συγγραφέα.

Ο συγγραφέας παραμένει δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, το έργο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί “Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων” που ισχύουν σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

Η πλήρης πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό επιτρέπεται μόνο κατόπιν συναίνεσης των συγγραφέων και προσφέρεται αποκλειστικά για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωση του υλικού καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση του.

Επιπροσθέτως, η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του ψηφιακού υλικού, είναι εφικτή μόνο μέσω είτε της παρούσας διεπαφής ψηφιακής βιβλιοθήκης ή του OPAC (ενημερωθείτε για το πρόβλημα που αφορά στην εμφάνιση ψηφιακών πηγών συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών "Γκρίζας Βιβλιογραφίας" στον OPAC, ακολουθώντας το σύνδεσμο: http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac/problhma-emfanishs-chfiakon-phgon/ ).

Open Archives logoΣυγκομιδή των μεταδεδομένων είναι εφικτή μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH χρησιμοποιώντας σαν base URL το: "http://hippo.lib.uoa.gr:82/GREYLIT-OAI/oai.asp". Η υλοποίηση του ΟΑΙ data provider βασίζεται στον ASP OAI 2.0 Data Provider του "The University of Illinois Open Archives Initiative Metadata Harvesting Project", κατόπιν κατάλληλης προσαρμογής του από το ΥΚΒ ΕΚΠΑ.


Στατιστικές πληροφορίες
Στην ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ", περιλαμβάνονται 3144 εργασίες που κατανέμονται ως εξής:
Πλήθος εργασιών ανά κατηγορίαΠλήθος εργασιών ανά σχολή
Διδακτορικές Διατριβές: 613
Διπλωματικές εργασίες: 2521
Πτυχιακές εργασίες: 10
Θετικών Επιστημών: 1243
Θεολογική: 0
Επιστημών Υγείας: 1095
Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών: 804
Φιλοσοφικής: 2
Παιδαγωγικών Επιστημών / Ανεξάρτητα Τμήματα: 0

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
Copyright © 2007-2011 ΥΚΒ ΕΚΠΑ