ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): E2C58FB8A5E2D529C2257AD2003A3FFA
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 12 / 12 / 2012
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙατρικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Τίτλος: Εμβρυϊκός προγραμματισμός (fetal programming) της ανάπτυξης του εγκεφάλου (brain development) μέσω επιγενετικών μεταβολών γονιδιακής έκφρασης σε επίμυες με υπολειπόμενη σωματική αύξηση (FGR- Fetal Growth Restriction)
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: 232
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Συνημμένα: ΟΧΙ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Καθηγητής Χρούσος Γεώργιος, Καθηγητής Μπότσης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Αραβαντινός Λέων
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 728
Έτος κατάθεσης: 2012
Περίληψη στα ελληνικά
Η ενδομήτρια υπολειπόμενη αύξηση (ΕΥΑ) σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο προ-, περι- και μεταγεννητικής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Το διαφοροποιημένο προφίλ έκφρασης των πρωτεϊνών που σχετίζεται με ΕΥΑ, μπορεί να προσθέσει πληροφορίες αυτής της κατάστασης και να αποκαλύψει πιθανούς δείκτες των μεταγεννητικών επιπλοκών. Κατά τον περιορισμό της διατροφής της μητέρας κατά 50% την τελευταία εβδομάδα της κύησης προήλθαν νεογνά με ΕΥΑ. Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου, φασματομετρία μάζας και ανοσοαποτύπωση κατά Western σε ιστούς εγκεφάλου νεογνών επιμύων με ΕΥΑ και φυσιολογικών. Προσδιορίσαμε πρωτεΐνες που είχαν διαφοροποιημένη έκφραση μεταξύ των δύο ομάδων. Οι πρωτεΐνες που εμπλέκονται στη νευρωνική ανάπτυξη Collapsin response mediator proteins βρέθηκαν μειωμένες στην ομάδα ΕΥΑ. Διαφοροποιημένη έκφραση μεταξύ των δύο ομάδων βρέθηκε για τις πρωτεΐνες που εμπλέκονται στο μεταβολισμό της ενέργειας (alpha enolase), στην οξειδωτική κατάσταση (peroxiredoxin-2, 14-3-3 protein epsilon και gamma), σε μοριακούς συνοδούς (calreticulin, heat shock 70, heat shock protein HSP90-beta και T-complex protein) και ένζυμα (elongation factor 2 και pyruvate kinase). Επιπλέον, η έκφραση της alpha-fetoprotein, του Pre-mRNA-processing factor 19 και της fascin βρέθηκε μειωμένη στην ομάδα ΕΥΑ. Η διαφοροποιημένη έκφραση των πρωτεϊνών αντανακλά στον επιγενετικό προγραμματισμό κατά τη νεογνική περίοδο ζωής και μπορεί να εμπλέκονται στον εμβρυϊκό προγραμματισμό της ανάπτυξης του εγκεφάλου σε ΕΥΑ.
Περίληψη στα αγγλικά
Intrauterine growth restriction (IUGR) has been associated with increased pre-, peri- and postnatal morbidity and mortality. Altered protein expression profiles associated with IUGR may be informative on the pathological mechanisms of this condition and might reveal potential markers for postnatal complications. I.U.G.R. state was induced by maternal food restriction in a moderate fashion (50%) during the last week of gestation. Two-dimensional electrophoresis, mass spectrometry and Western blot analysis were employed in brain tissue from I.U.G.R. newborn rats and control rats. We identified several proteins which were differentially expressed between the two groups. Collapsin response mediator proteins which are involved in neuronal growth, were found to be reduced in I.U.G.R. group. Proteins related to energy-sensing pathways (alpha-enolase) and redox status (peroxiredoxin-2, 14-3-3 protein epsilon and gamma), molecular chaperones (calreticulin, heat shock 70, heat shock protein HSP90-beta and T-complex protein) and enzymes (elongation factor 2 and pyruvate kinase) were found to be differentially expressed between two groups. The expression of alpha-fetoprotein, Pre-mRNA-processing factor 19 and fascin was decreased in I.U.G.R. group. The altered expression of proteins reflects to epigenetic programming during neonatal period of life and these specific proteins may be involved in fetal programming of brain development in I.U.G.R.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
Ενδομήτρια υπολειπόμενη αύξηση (ΕΥΑ)Intrauterine growth restriction (IUGR)
Ανάπτυξη εγκεφάλου Brain development
Ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων Two dimensional electrophoresis
ΠρωτεωμικήProteomics
Εμβρυϊκός προγραμματισμός Fetal Programming


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΑραβίδουΕυτυχίαΓ.


Ο Συγγραφέας δεν επιθυμεί τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου!

Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ