ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): D1A53292FC79061BC2257AD0003AA936
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 10 / 12 / 2012
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙατρικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Χειρουργικός
Τίτλος: Ο ρόλος των μαστοκυττάρων στην παθοφυσιολογία της κιρσοκήλης
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: 100
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (επιβλέπων),Μυρσίνη Κουλούκουσα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αναστάσιος Ζέρβας Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 300
Έτος κατάθεσης: 2012
Περίληψη στα ελληνικά
Από την παρούσα μελέτη προκύπτει αυξημένη συγκέντρωση
μαστοκυττάρων στην σπερματική φλέβα ( μέση τιμή±SD: 8,7 ± 4,1) σε
σχέση με την επιπολής κάτω επιγάστρια (μέση τιμή±SD: 2,7 ± 1,8)
ασθενών με κιρσοκήλη (p< 0,001). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό
με την πιθανή δράση των μαστοκυττάρων στην αναδιαμόρφωση
των ιστών μέσω της παραγωγής και απελευθέρωσης πληθώρας
ενζύμων και κυτταροκινών καθιστά ενδεχόμενη την συμμετοχή των
μαστοκυττάρων στην παθοφυσιολογία της κιρσοκήλης. Περαιτέρω
μελέτες είναι αναγκαίες για να αξιολογηθεί η σημασία της
παρατήρησης αυτής και να καθοριστεί ο ρόλος των
μαστοκυττάρων στην παθοφυσιολογία της κιρσοκήλης.
Περίληψη στα αγγλικά
The present study shows an increased concentration of mast cells
in the spermatic vein (± SD 8,7 ± 4,1) compared to the superficial
epigastric vein (± SD 2,7 ± 1,8) of patients with varicocele (p
<0,001). This coupled with the possible action of mast cells in
tissue remodeling through the production and release of a wide
variety of enzymes and cytokines makes probable the participation
of mast cells in the pathophysiology of varicocele. Further studies
are needed to assess the significance of this observation and to
determine the role of mast cells in the pathophysiology of
varicocele.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
μαστοκύτταραmast cells
κιρσοκήληvaricocele
σπερματική φλέβαspermatic vein
υπογονιμότηταsubfertility
ιστική αναδιαμόρφψσηtissue remodelling


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΚουράνοςΘεόδωροςΓ.Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου, μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας είναι 54.198.86.28. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, διότι -σύμφωνα με αίτημα του συγγραφέα- δεν έχετε συνδεθεί μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ