ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): C8E9D6A54B3B02F4C2257B330014B8C8
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 19 / 3 / 2013
Τύπος εργασίας: Διπλωματική εργασία (Μεταπτυχιακή)
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Πληροφορικής & ΤηλεπικοινωνιώνΤομέας ή ΠΜΣ: ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική
Τίτλος: Exact geometric predicates in python
Μεταφρασμένος τίτλος: Γεωμετρικά κατηγορήματα ακριβείας στην python
Γλώσσα: Αγγλικά
Αρ. σελίδων: 62
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Ναι
Σελίδες ευρετηρίου: 16, 17
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Ιωάννης Εμίρης Καθηγητής ΕΚΠΑ, Χριστόδουλος Φραγκουδάκης Επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΠΑ
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 19
Έτος κατάθεσης: 2013
Περίληψη στα ελληνικά
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι ένα “γεωμετρικό ιδίωμα” για την Python που μπορεί να εμπλουτίσει με τη δυνατότητα εκτέλεσης τον ψευδοκώδικα αλγορίθμων, όπως αυτών σε ένα σύγγραμμα Υπολογιστικής Γεωμετρίας, καθώς επίσης και η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που θα συμπληρώνει τη διδασκαλία της Υπολογιστικής Γεωμετρίας. Ένας νέος αριθμητικός τύπος αναπτύσσεται προκειμένου να συμπληρωθεί η αριθμητική στους πραγματικούς. Δυστυχώς, τα περισσότερα δεκαδικά κλάσματα δεν μπορούν να αναπαρασταθούν με δυαδικά κλάσματα. Για περιπτώσεις που απαιτούν ακριβή δεκαδική αναπαράσταση, χρησιμοποιείται η δομή decimal. Προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία, αναπτύσσεται νέος αριθμητικός τύπος, ο οποίος περιλαμβάνει τον επαναπροσδιορισμό όλων των αριθμητικών πράξεων και ο καθορισμός της ακρίβειας ώστε να αποφεύγονται οι αλλαγές στους δεκαδικούς αριθμούς κατά την επεξεργασία τους. Μια “pure Python” γεωμετρική βιβλιοθήκη, ενώ δίνει τη δυνατότητα φυσικής γεωμετρικής έκφρασης στον κώδικα, υπολείπεται στην ταχύτητα εκτέλεσης μιας C++ βιβλιοθήκης σαν τη CGAL. Προκειμένου να αποδειχθεί ότι η “pure Python” γεωμετρική βιβλιοθήκη είναι ορθή χρησιμοποιείται η διαθέσιμη έκδοση των δεσμεύσεων με τη CGAL σα μέτρο σύγκρισης της ορθότητας. Χρησιμοποιώντας το άρθρο των Kettner et al. ως σημείο αναφοράς σχετικά με τους λόγους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την αποτυχία των εφαρμογών, έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχες μελέτες περιπτώσεων, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.
Περίληψη στα αγγλικά
The main target of this diploma thesis is the development of a “geometric idiom” for Python which will enrich the algorithmic pseudo-code, such as those in Computational Geometry documentation, with the execution capability and the development of an environment that will support the courses of Computational Geometry. Unfortunately, most decimal fractions cannot be represented as binary fractions. For cases which require exact representation, the decimal module is available. In an effort to simplify the process, a new arithmetic type is developed, which supplements the floating point arithmetic. This type redefines all the arithmetic operations and predefines the precision in order to avoid any representation or rounding error. A “pure Python” geometric library, while offering a physical geometrical expression to the coding, it presents a lack in execution speed, compared to a C++ library such as CGAL. As a proof of correctness for this “pure Python” geometric library, the available version of CGAL bindings are used. Using the article of Kettner et al. as a point of reference to the possible failures caused by the floating –point arithmetic, respective test cases have been introduced, so as to verify the exactness of the results.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
PythonPython
Δεκαδική αναπαράστασηFloating-Point
DecimalDecimal
ΑκρίβειαPrecision
Υπολογιστική ΓεωμετρίαComputational Geometry


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΣωτηροπούλουΜαρίαΝ


Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου.


URL πλήρους ψηφιακού κειμένου: http://www.lib.uoa.gr/greylit/greylit.pl?i=C8E9D6A54B3B02F4C2257B330014B8C8


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ