ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): B4378CA97881CA47C2257F4E003A6F11
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 3 / 2 / 2016
Τύπος εργασίας: Διπλωματική εργασία (Μεταπτυχιακή)
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών
Τμήμα: ΦυσικήςΤομέας ή ΠΜΣ: ΠΜΣ Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωμάτια
Τίτλος: Experimental investigation of radiative proton-capture reactions relevant to nucleosynthesis
Μεταφρασμένος τίτλος: Πειραματική διερεύνηση αντιδράσεων αρπαγής πρωτονίων με σημασία στη Πυρηνοσύνθεση
Γλώσσα: Αγγλικά
Αρ. σελίδων: 87
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Μερτζιμέκης Θεόδωρος Επίκ. Καθηγητής
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 82
Έτος κατάθεσης: 2016
Περίληψη στα ελληνικά
Ένας από τους κυριότερους στόχους της Πυρηνικής Αστροφυσικής είναι η μελέτη των περιεκτικοτήτων των στοιχείων και των ισοτόπων στο ηλιακό σύστημα. Παρ'όλη την πρόοδο που έχει συντελεστεί αναφορικά με τη δημιουργία του μεγαλύτερου αριθμού των ισοτόπων, υπάρχει μια ομάδα πυρήνων φτωχών σε νετρόνια, που ονομάζονται p πυρήνες, οι οποίοι δεν μπορούν να δημιουργηθούν μέσω των s και r διεργασιών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παραγωγή του μεγαλύτερου ποσοστού των βαρύτερων πυρήνων. Οι p πυρήνες θεωρείται ότι παράγονται ως προϊόντα διαφόρων συνδιασμών φωτοδιασπάσεων και αντιδράσεων αρπαγής, μαζί με β+διασπάσεις και ηλεκτρονικές αρπαγές, στις προ-εκρηκτικές και εκρηκτικές φάσεις αστέρων μεγάλης μάζας. Για τη μελέτη του τεράστιου δικτύου πυρηνικών αντιδράσεων που συμμετέχουν στα αστρικά περιβάλλοντα (άνω των 20'000), χρησιμοποιείται το στατιστικό μοντέλο των Hauser-Feshbach, το οποίο απαιτεί γνώση των πειραματικών ενεργών διατομών. Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η πειραματική μελέτη των αντιδράσεων αρπαγής πρωτονίων natAg(p,γ)108,110Cd σε ενέργειες εντός του αστροφυσικά ενδιαφέροντος ενεργειακού παραθύρου (παράθυρο Gamow) στο Εργαστήριο του Επιταχυντή Tandem του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΕΚΕΦΕ 'Δημόκριτος'). Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τις θεωρητικές προβλέψεις διαφόρων μοντέλων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τους κώδικες TALYS και EMPIRE, δίνοντας γενικά καλή συμφωνία.
Περίληψη στα αγγλικά
One of the primary objectives of the field of Nuclear Astrophysics is the study of the
elemental and isotopic abundances in our solar system. Although a lot of progress has been
made regarding most of the nuclides, there is a number of neutron-deficient nuclei, namely
the p nuclei, which cannot be created via the s and r processes, which are responsible for the
production of the bulk of heavy nuclides. The p nuclides are thought to be produced as a result
of various combinations of photodisintegrations and nucleon captures, along with β+decays
and electron captures, in the pre-explosive or explosive phase of massive stars.
To study the vast network of nuclear reactions (over 20'000) occurring in such stellar environments,
the statistical model of Hauser-Feshbach is employed that requires the knowledge
of experimental cross sections. In the present thesis, the experimental study of the protoncapture
reactions cross sections natAg(p,γ)108,110Cd, near the astrophysically relevant energy
window (Gamow), has been attempted at the Tandem Accelerator Laboratory of the Institute
of Nuclear and Particle Physics (NSCR "Demokritos"). The results are also compared to
various theoretical models, using the TALYS and EMPIRE codes, providing an overall good
agreement.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
ΠυρηνοσύνθεσηNucleosynthesis
Ενεργός διατομήCross section
p διεργασίαp process
TALYSTALYS
Πυρηνικές αντιδράσεις Nuclear reactions


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΧαλήλΆχμεντΧ.


Ο Συγγραφέας δεν επιθυμεί τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου!

Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ