ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): B2B169D282EA9A30C2257AB8004128D3
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 16 / 11 / 2012
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙατρικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Κλινικοεργαστηριακός
Τίτλος: Ανίχνευση βιοδεικτών μετά από προστατική μάλαξη στα ούρα ατόμων υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου του προστάτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: 182
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Ναι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης (επιβλέπων), Κωνσταντίνος Στραβοδήμος, Χρήστος Αλαμανής
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 293
Έτος κατάθεσης: 2012
Περίληψη στα ελληνικά
Στόχος:Η εύρεση νέων πρωτεϊνικών διαγνωστικών βιοδεικτών στα ούρα ασθενών υψηλού κινδύνου για καρκίνο του προστάτη
Υλικό-Μέθοδος:Τα ούρα 127 ατόμων υποψήφιων για βιοψία προστάτη κατευθυνόμενη με διορθικό υπερηχογράφημα με μέση ηλικία 65.7±8.7 έτη και μέσο PSA 9.1±5.3 ng/ml συλλέχθηκαν μετά από προστατική μάλαξη.Ακολούθησε ανάλυση Western-blot της πρωτεϊνης ZAG.Ακολούθησε στατιστική ανάλυση(ανάλυση ROC-ανάλυση λογαριθμιστικής παλινδρόμησης με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17.0
για την εύρεση του βέλτιστου σημείου της ZAG καθώς και για την εύρεση της ειδικότητας και της ευαισθησίας της πρωτεϊνης ZAG.
Αποτελέσματα:42 άτομα είχαν καρκίνο του προστάτη ,29 είχαν High grade PIN και 56 ήταν αρνητικοί.Η ROC ανάλυση έδειξε σημαντική προβλεπτική ικανότητα της ZAG για τον Pca.Η AUCs για την πρόβλεψη του Pca ήταν 0.68 (95% CI: 0.59-0.78 για την ZAG.H ανάλυση ROC έδειξε ότι τι βέλτιστο σημείο της ZAGγια την πρόβλεψη του Pca ήταν 1.13 με ευαισθησία 78.6% και ειδικότητα 60%.Η προσθήκη της ZAG στο PSA είχε ως αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση στην προβλεπτική αξία(p=0.010) με AUC 0.75 (95% CI: 0.66-0.85.Ειδικά στους ασθενείς με PSA 4-10ng/ml η ZAG βελτίωσε την προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου σημαντικά(p=0.05).Επίσης τα επίπεδα της ZAG ήταν σημαντικά πιο αυξημένα στους ασθενείς με θετική ιστολογική για Pca(p=0.004)
Συμπέρασμα:Η πρωτεϊνη ZAG αποτελεί έναν πιθανό νέο βιοδείκτη για την διάγνωση το καρκίνου του προστάτη.Νέες μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων απαιτούνται για να την καθιερώσουν ως έναν κλινικά αποδεκτό βιοδείκτη.
Περίληψη στα αγγλικά
Objective:. To examine the potential utility as a novel biomarker in the urine of zinc- alpha2-glygoprotein (ZAG) for the early diagnosis of prostate cancer.
Materials and Methods: The urine of 127 consecutive candidates for a transrectal ultrasound prostatic biopsy (TRUS-b), with a mean age of 65.7±8.7 years and mean PSA 9.1±5.3 ng/ml were collected. Western-blot analysis for ZAG were performed. Receiver operating characteristic (ROC) curves and logistic regression models were used in order to estimate the predictive ability of ZAG and to determine the optimal sensitivity and specificity by using various cut-off values for the prediction of Pca.
Results: 42 patients had Pca, 29 showed high grade prostatic intraepithelial neoplasia (PIN) and 56 were negative. ROC analysis showed a significant predictive ability of ZAG for PCa. The area under the curve (AUC) for the prediction of PCa was 0.68 (95% CI: 0.59-0.78). The combination of ZAG with PSA showed a significant improvement in the predictive ability (p=0.010), with AUC equal to 0.75 (95% CI: 0.66-0.85). Separate analysis in patients with PSA levels 4-10 ng/ml (70.1%), showed that ZAG had a discriminative power with AUCs equal to 0.68. The optimal cut-off was 1.13 for ZAG, which corresponded to 6.88 times greater odds for Pca.
Conclusions: Urine detected ZAG showed promising results in the prediction of Pca. Further validation is required to establish ZAG as a novel biomarker.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
Καρκίνος προστάτηProstate cancer
Βιοδείκτες ούρωνUrine biomarket
PSAPSA
WZAG
PCA3PCA3


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΚαταφυγιώτηςΠάτροκλος - ΙωάννηςΣ.Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου, μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας είναι 54.198.86.28. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, διότι -σύμφωνα με αίτημα του συγγραφέα- δεν έχετε συνδεθεί μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ