ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): A8C7A88F066E5E6DC2257B9F003569D2
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 5 / 7 / 2013
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙατρικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Χειρουργικός
Τίτλος: Η επίδραση της χορήγησης του σεβοφλουρανίου στην οξεία πνευμονική βλάβη
Μεταφρασμένος τίτλος: Pretreatnent with sevoflurane attenuates direct lung injury
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: 110
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Καθ. Γ. Κωστοπαναγιώτου, Αν. Καθ. Γ.Κόττης,Λέκτορας Χ.Μπατιστάκη
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 193
Έτος κατάθεσης: 2009
Περίληψη στα ελληνικά
Το σεβοφλουράνιο ασκεί επιδράσεις στα πνευμονικά κύτταρα που θα
μπορούσαν να προστατέψουν από τον τραυματισμό του πνεύμονα. Εμείς
αξιολογήσαμε το δυναμικό της προγύμνασης (preconditioning) με
σεβοφλουράνιο στην εξασθένηση της βλάβης του πνεύμονα που επάγεται
από τη λιποπολυσακχαρίδη (lipopolysacharide, LPS).
Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήσαμε ενηλίκους αρσενικούς αρου-
ραίους Wistar στους οποίους χορηγήσαμε ενδοτραχειακά LPS, έτσι ώστε να
δημιουργηθεί βλάβη στον πνεύμονα (ομάδα LPS).
Το σεβοφλουράνιο χορηγήθηκε για 30 λεπτά σε 0,25, 0,5 ή 1,0 MAC
15 λεπτά πριν από τη χορήγηση LPS.
Αξιολογήθηκαν οι επιδράσεις που είχε ο αερισμός με σεβοφλουράνιο
και ο αερισμός χωρίς αυτό.
Το βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BALF) αναλύθηκε για να αξιολογηθεί ο
κυτταρικός πληθυσμός, η ολική περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και τα σύμπλοκα
του επιφανειοδραστικού παράγοντα (surtactant).
Ως δείκτη του συστηματικού οξειδωτικού stress χρησιμοποιήσαμε τα
επίπεδα της μηλονοδιαλδεΰδης (MDA) στο πλάσμα. Πραγματοποιήθηκε
επίσης ιστολογική εξέταση.
Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι η χορήγηση της LPS οδήγησε σε
απώλεια των κυψελιδικών μακροφάγων και σε κατάσχεση των
ουδετεροφίλων. Η πνευμονική βλάβη συσχετίστηκε με αυξημένη ολική
πρωτεΐνη στο BALF και μείωση των μεγάλων συμπλόκων του
επιφανειοδραστικού παράγοντα. Η εσπνοή του σεβοφλουρανίου για 30 λεπτά σε συγκέντρωση 1,2% 15 λεπτά πριν από τη χορήγηση της LPS ήταν
αποτελεσματική στο να μειώσει τη συσσώρευση των ουδετεροφίλων, αλλά και
στη διαφύλαξη των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων.
Η συνολική περιεκτικότητα πρωτεΐνης στο BALF και τα επίπεδα MDA
στο πλάσμα μειώθηκαν. Επιπλέον, το σεβοφλουράνιο αύξησε τα μεγάλα
σύμπλοκα του επιφανειοδραστικού παράγοντα, παρά την εφαρμογή του
μηχανικού αερισμού.
Αυτό το αποτέλεσμα διατηρήθηκε ακόμα και μετά τη χορήγηση LPS
όπως και η ευνοϊκή σύνθεση του επιφανειοδραστικού παράγοντα.
Συμπερασματικά, η προγύμναση (preconditioning) με σεβοφλουράνιο
μειώνει αποτελεσματικά τη σοβαρή άμεση βλάβη στους πνεύμονες. Η προ-
στασία αυτή φαίνεται να διαμεσολαβείται από την αναστολή της
συσσώρευσης των ουδετεροφίλων στους πνεύμονες και με μεταβολή της
σύνθεσης του επιφανειοδραστικού παράγοντα, ενδεχομένως με επιδράσεις
στα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα.
Περίληψη στα αγγλικά
Objective: Sevoflurane exerts effects on pulmonary cells that could protect
against lung injury. We evaluated the potential of pretreatment with
sevoflurane to attenuate lipopolysaccharide (LPS)-induced lung injury.
Design: Randomized controlled experiment. Setting: Experimental laboratory
of a University Hospital. Subjects: Adult male Wistar rats.
Measurements: LPS was administered intratracheally to induce lung injury
(LPS group). Sevoflurane was administered for 30 min at 0.25, 0.5 or 1.0
MAC 15 min before LPS or at 0.5 MAC 24 hours before LPS. The effects of
ventilation alone and that of ventilation with sevoflurane were also evaluated.
Bronchoalveolar lavage fluid (BALF) was analyzed for cell populations, total
protein content and aggregates subfractions of surfactant. Malondialdehyde
(MDA) levels in plasma served as index of systemic oxidative stress.
Histological examination was also performed.
Main results: LPS installation resulted in sequestration of neutrophils in the
lungs and in loss of alveolar macrophages. Lung injury was associated with
increased total protein in BALF and decreased large surfactant aggregates.
Inhalation of sevoflurane for 30min at 1.2% concentration 15min before LPS
installation was effective in reducing both neutrophils accumulation and
preserving alveolar epithelial cells. Total protein content in BALF and plasma
MDA levels also decreased. Additionally, sevoflurane increased large
surfactant aggregates, despite the application of mechanical ventilation. This
effect was preserved after LPS instillation and the favorable composition of
surfactant was maintained.
Conclusions: Pretreatment with sevoflurane effectively attenuates direct
severe lung injury. This protection seems to be mediated by an inhibition of
neutrophils accumulation in the lungs and by alteration of the composition of
surfactant, possibly by effects on alveolar epithelial cells.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
Οξεία πνευμονική βλάβηΑcute lung injury
προγύμνασηpretreatment
ΣεβοφλουράνιοSevoflurane


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΖέρβαΑγάθηΔ.Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου, μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας είναι 54.198.86.28. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, διότι -σύμφωνα με αίτημα του συγγραφέα- δεν έχετε συνδεθεί μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ