ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): A5A0FED3121D27F9C2257EBF004C1462
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 13 / 9 / 2015
Τύπος εργασίας: Διπλωματική εργασία (Μεταπτυχιακή)
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Γεωλογίας και ΓεωπεριβάλλοντοςΤομέας ή ΠΜΣ: ΠΜΣ με ειδίκευση στην ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Τίτλος: Geodynamical conditions in the shallow-sea hydrothermal system off SE Milos Island, Greece
Μεταφρασμένος τίτλος: Γεωδυναμικές συνθήκες στο ρηχό υποθαλάσσιο υδροθερμικό σύστημα στα ανοιχτά της ΝΑ Μήλου, Ελλάδα
Γλώσσα: Αγγλικά
Αρ. σελίδων: 78
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Ναι
Σελίδες ευρετηρίου: 10
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Στυλιανός Λόζιος Επίκ. Καθηγητής (Επιβλέπων) Αθανάσιος Γκοντελίτσας Επίκ. Καθηγητής, Παρασκευή Νομικού Λέκτορας
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 127
Έτος κατάθεσης: 2015
Περίληψη στα ελληνικά
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της (βιο)ορυκτολογίας και (βιο)γεωχημείας των στερεών θειούχων φάσεων των ιζημάτων του υποθαλάσσιου υδροθερμικού συστήματος, ΝΑ της Μήλου, με στόχο τον ακριβέστερο προσδιορισμό του γεωδυναμικού και γεωχημικού κύκλου του θείου (S) στα ρηχά υποθαλάσσια υδροθερμικά συστήματα.
Στο πρώτο κεφάλαιο – Εισαγωγή παρουσιάζεται το γεωδυναμικό πλαίσιο της ΝΑ Μήλου, μέσα στο ελληνικό ηφαιστειακό τόξο, και κάποια εισαγωγικά στοιχεία για τον θαλάσσιο βιο-γεωχημικό κύκλο του θείου. Επιπλέον παρατίθεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την περιοχή μελέτης (υδροθερμικό σύστημα ΝΑ Μήλου).
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη δειγματοληψία και για τη μελέτη των δειγμάτων. Κατά τη δειγματοληψία ελήφθησαν θαλάσσιοι πυρήνες από περιοχές ενεργούς υδροθερμικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα στα σημεία που αναπτύσσονται μικροβιακοί τάπητες στον πυθμένα (άσπρη περιοχή) έως το βάθος των 22 εκ. Αρχικά, οι στερεές φάσεις παρατηρήθηκαν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM-EDS) και για τον ορυκτολογικό χαρακτηρισμό τους χρησιμοποιήθηκε περίθλαση ακτίνων Χ (PXRD). Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν χημικές αναλύσεις με ICP-MS/OES και LECO C & S. Στη συνέχεια με τη χρήση ακτινοβολίας Synchrotron δημιουργήθηκαν χάρτες κατανομής στοιχείων (μ-XRF) σε μικρο-κλίμακα, από τα οποία στοιχεία δόθηκε έμφαση σε S (θείο), Fe (σίδηρο) και As (αρσενικό) και στα ενδιαφέροντα σημεία των χαρτών πραγματοποιήθηκε περίθλαση ακτίνων Χ, πάντα σε μικρο-κλίμακα (μ-XRD), για τον ορυκτολογικό χαρακτηρισμό των φάσεων και τη διερεύνηση της κρυσταλλικότητάς τους. Επίσης, στα σημεία ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκαν μ-XANES για τον προσδιορισμό της οξειδωτικής κατάστασης του S, καθώς το S συμμετέχοντας τόσο σε ανόργανες όσο και σε οργανικές αντιδράσεις μπορεί να μεταβάλει το σθένος του από -2 σε +6. Τέλος, θεωρήθηκε απαραίτητο τα δείγματα να μελετηθούν σε νάνο-κλίμακα με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διερχόμενης δέσμης (TEM) και τη χρήση των τεχνικών HRTEM/HAADF/SAED.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης, ενώ, στο τέταρτο τα συμπεράσματα αυτής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι στερεές φάσεις του S αποτελούνται κυρίως από σουλφίδια του Fe (νανο-φάσεις) κι από νανο-σωματίδια του S. Οι φάσεις αυτές είναι είτε άμορφες είτε παρουσιάζουν μικρή κρυσταλλικότητα και για την περαιτέρω διερεύνηση του σχηματισμούς τους (ανόργανος ή/και βιογενής) απαιτείται συνδυαστική μελέτη με STXΜ και nanoSIMS.
Περίληψη στα αγγλικά
Shallow-sea hydrothermal vents of the volcanic island of Milos (Greece), discharge hot (up to 111°C), H2S-rich and slightly acidic (pH 4-5) hydrothermal fluids to the marine environment. The system hosts chemolithotrophic sulfide oxidizing and sulfate reducing microbial communities that form white microbial patches and facilitate precipitation of various S-bearing mineral phases, including elemental S and Fe-sulfides.
This research aims to shed light on S-mineralogy and speciation in Milos hydrothermal sediments. Following in-situ measurements of the local physico-chemical parameters, surface cores (22 cm) were collected and sectioned into 2 cm intervals. Preliminary investigation included bulk XRD characterization and bulk ICP-MS analyses, along with SEM-EDS examination. Abundant Fe-S phases mainly occur in 18-20 cm depth, where distinct metalloid and chalcophile elements are also concentrated (As, Tl). Also, the radionuclide content was studied using -ray spectrometry.
Synchrotron-based μ-XRF elemental maps, μ-XRD and S K-edge μ-XANES spectroscopy, were utilized to examine S distribution and speciation in the samples. S is mainly correlated to Fe and As, corresponding to both crystalline and amorphous mineral phases. Except sulfidic sulfur, other oxidation states have been detected in the solids, corresponding to sulfates and a variety of mixed S-phases which are currently investigated by means of transmission electron microscopy (TEM).

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
ΘείοSulfur
ΜήλοςMilos
Υδροθερμικό σύστημαHydrothermal system
ΥποθαλάσσιοSpeciation
ΝανοφάσειςTEM


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΚοτοπούλουΗλέκτραΕ


Ο Συγγραφέας δεν επιθυμεί τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου!

Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ