ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): C6DF579B6366AD4EC2257BB70042A739
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 29 / 7 / 2013
Τύπος εργασίας: Διπλωματική εργασία (Μεταπτυχιακή)
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών
Τμήμα: ΦυσικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας (Ρ/Η)
Τίτλος: Συγκριτική μελέτη τεχνικών ενίσχυσης του μπουζουκιού με πυκνωτικό μικρόφωνο και ηλεκτρομαγνήτη
Μεταφρασμένος τίτλος: Comparative study of sound amplification techniques for greek folk instrument bouzouki, using condenser microphone and electromagnet
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: 78
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Ναι
Σελίδες ευρετηρίου: 11-14
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Αλέξανδρος Ελευθεριάδης Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αθανασία Αλωνιστιώτη Λέκτορας ΕΚΠΑ
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 8
Έτος κατάθεσης: 2013
Περίληψη στα ελληνικά
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια εκτενής προσπάθεια αναζήτησης των χρονικών αλλά και φασματικών χαρακτηριστικών του ήχου που παράγεται από το τρίχορδο μπουζούκι και καταγράφεται με χρήση πυκνωτικού μικροφώνου και με ηλεκτρομαγνήτη του εμπορίου. Δεδομένου ότι οι δύο τεχνικές του πυκνωτικού μικροφώνου και του ηλεκτρομαγνήτη παράγουν διαφορετικά ηχητικά αποτελέσματα , με διαφορές αντιληπτές από το ανθρώπινο αυτί, γίνονται φασματικές αναλύσεις με σκοπό την ανεύρεση των ποιοτικών διαφορών στα δυο φάσματα. Αρχικά γίνονται απαραίτητες ηχογραφήσεις και λαμβάνονται τα κατάλληλα προς ανάλυση ηχητικά δείγματα. Ακολουθούν φασματικές αναλύσεις για κάθε δείγμα και γίνονται συγκρίσεις μεταξύ των δειγμάτων στο πεδίο της συχνότητας αλλά και του χρόνου. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται σύντομη αναφορά στις υπάρχουσες τεχνικές μετατροπής ήχου των εγχόρδων μουσικών οργάνων και περιγραφή του προβλήματος της πιστής μετατροπής του ήχου σε ηλεκτρικό σήμα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο μπουζούκι, στα δομικά του μέρη και τα χαρακτηριστικά του σαν μουσικό όργανο. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έρευνα που εκπονήθηκε στο ΤΕΙ Ρεθύμνου με σκοπό τη δόνηση του μπουζουκιού και την ανακάλυψη των δονητικών χαρακτηριστικών του. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μελέτες σε δείγματα ηχογράφησης που έγιναν από την ερευνητική ομάδα του Αλέξανδρου Ελευθεριάδη οι οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το καθοριστικό ρόλο τον διαδραματίζει το υποαρμονικό περιεχόμενο. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται περαιτέρω αναλύσεις οι οποίες εξετάζουν το ρόλο της αέρινης μάζας που ταλαντώνεται μέσα στο αντηχείο και επιπλέον πραγματοποιείται πείραμα εξίσωσης του υποαρμονικού περιεχομένου. Τα συμπεράσματα του τελευταίου πειράματος απεδείχθησαν ενθαρρυντικά: η προσθήκη συγκεκριμένης πληροφορίας που έχει εξαχθεί από την ηχογράφηση με μικρόφωνο μπορεί να φέρει τον ήχο του ηλεκτρομαγνήτη πολύ κοντά σε αυτό του μικροφώνου.
Η παρούσα εργασία συνεισφέρει στην πληρέστερη κατανόηση του περιεχομένου και της φύσης της πληροφορίας
Περίληψη στα αγγλικά
This thesis investigates the temporal and spectral differences of the sound produced by the folk Greek organ bouzouki recorded using a condenser mic and electromagnet. These two techniques produce different audio results when they are used to record the sound of the bouzouki. The differences can be easily detected by the human ear. Our main goal is to find the specific spectral differences of the two spectra , one produced by the condencer mic and the other produced by the electromagnet. In a first step, sounds of various notes of bouzouki are recorded in the studio. The recorded samples are analyzed in the time domain as well as in the frequency domain. The results are a testament that the basic difference of the two techniques is that a condencer mic transforms changes of the air pressure to electric signal while an electromagnet transforms changes of electromagnetic field produced by an oscillated string. The waveform recorded produced by the mic includes valuable information that an electromagnet cannot understand and produce. Initially we record audio samples in the home studio using varius techniques. Spectral analyzes for each sample follow and comparisons in the time and the frequency domain are made between the samples. The first chapter is a brief reference to existing techniques sound conversion of stringed instruments and a description of the problem of true conversion of sound into an electrical signal. The second chapter refers to the bouzouki, its structural parts and features like musical instrument. The third chapter is a reference to the research conducted at the University of Rethimno relative to the vibration of the bouzouki and the discovery of its vibration characteristics. In the fourth chapter, studies on recorded samples made by the research team of Alexandros Eleftheriadis which lead to the conclusion that the decisive role played by the sub-harmonic content are presented. In the fifth chapter further analyzes which examine the role of oscillated serine mass in the resonator of bouzouki. Additionally an experiment on the equation of the sub-harmonic content is carried out. The conclusions of the last experiment proved encouraging: to copy this sub-harmonic spectral information which has been extracted from the recording with the condenser microphone and paste it to the spectra of the electromagnet can bring the sound of the electromagnet very close to that of the microphone. This paper contributes to a better understanding of the content and nature of the sound of bouzouki.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
Επεξεργασία σήματοςSignal Processing
Φασματική Ανάλυση Spectrum Analysis
Τεχνικές Ενίσχυσης Ήχου Sound Amplification Techniques
Ακουστική παραδοσιακών οργάνωνFolk Instruments Acoustics
ΗλεκτρομαγνήτηςElectromagnet


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΤσιούταςΚωνσταντίνοςΓ


Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου.


URL πλήρους ψηφιακού κειμένου: http://www.lib.uoa.gr/greylit/greylit.pl?i=C6DF579B6366AD4EC2257BB70042A739


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ