ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): 8D9DE9C156C82762C2257AD40042404F
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 14 / 12 / 2012
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙατρικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Κλινικοεργαστηριακός
Τίτλος: O ρόλος των αιμοποιητικών κυτοκινών SCF, IL-3, GM-CSF και M-CSF στον καρκίνο του παγκρέατος
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: xxiv, 222
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Γαβριήλ Καρατζάς ( Επιβλέπων) Καθηγητής Χειρουργικής, Βασίλειος Σμυρνιώτης Καθηγητής Χειρουργικής, Θεόδωρος Λιακάκος Καθηγητής Χειρουργικής, Αναστάσιος Μαχαίρας Καθηγητής Χειρουργικής, Γεώργιος Αθανασάς Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, Ευάγγελος Μισιακός Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Παύλος Πατάπης Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 555
Έτος κατάθεσης: 2012
Περίληψη στα ελληνικά
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη εκτιμήθηκε η διαγνωστική ικανότητα των αιμοποιητικών κυτοκινών SCF, IL-3, GM-CSF και M-CSF στον καρκίνο του παγκρέατος και της ληκύθου, καθώς και η σχέση τους με κλινικές, εργαστηριακές και ιστολογικές παραμέτρους της νόσου καθώς και με την επιβίωση.
Υλικό - Μέθοδος: Προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις αυτών των αιμοποιητικών κυτοκινών και των καρκινικών δεικτών CEA και CA 19-9 στον ορό σαράντα ασθενών με καρκίνο παγκρέατος και λυκήθου.
Αποτελέσματα: Τα επίπεδα του SCF και της IL-3 βρέθηκαν να είναι σημαντικά χαμηλότερα και του M-CSF σημαντικά υψηλοτέρα στους ασθενείς σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. Αντίθετα, οι συγκεντρώσεις του GM-CSF δε διέφεραν σημαντικά στις δύο ομάδες. Από όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των κυτοκίνων που μελετήθηκαν, μόνο αυτός του M-CSF με τον SCF είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της διαγνωστικής ικανότητας, ενώ η ευαισθησία του έφτασε το 97,5%. Επίσης, ο συνδυασμός αυτός βρέθηκε να έχει ισάξια διαγνωστική ικανότητα σε σύγκριση με το CA 19-9. Διαπιστώθηκε ότι οι κυτοκίνες που μελετήθηκαν δε σχετίζονται σημαντικά με την εντόπιση του όγκου, το στάδιο και τις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου καθώς και την επιβίωση.
Συμπεράσματα: Ο M-CSF και ο SCF και κυρίως ο συνδυασμός τους μπορούν αξιόπιστα να διακρίνουν τους ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος από τους υγιείς.
Περίληψη στα αγγλικά
Aim: In the present study we estimated the diagnostic ability of hematopoietic cytokines SCF, IL-3, GM-CSF and M-CSF in the pancreatic and ampullary cancer and we correlated them with clinical, laboratory and histological parameters of the disease and the patients’ survival.
Materials-methods: The serum levels of hematopoietic cytokines SCF, M-CSF, GM-CSF and IL-3 were estimated in 40 pancreatic and ampullary cancer patients.
Results: The SCF and IL-3 levels were significantly lower and the M-CSF levels significantly higher in the cancer patients than in the healthy subjects. By contrast, serum levels of GM-CSF did not differ significantly in these two groups. Of all the possible combinations among the tested cytokines, only the addition of M-CSF to SCF significantly increased the diagnostic ability. The diagnostic sensitivity of the combined use of these two cytokines reached 97.5%. This combination was also found to have equal discriminative ability when compared to CA 19-9. The cytokines studied did not correlate significantly with parameters of the disease, such as tumor location, cancer stage, patients’ symptoms and the survival.
Conclusions: M-CSF and SCF and especially their combination can reliable discriminate patients with pancreatic and ampullary cancer from healthy controls.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
Αιμοποιητικές κυτοκίνεςHematopoietic cytokines
Καρκίνος παγκρέατοςPancreatic cancer
Καρκίνος λυκήθουAmpullary cancer
Υδατανθρακικό αντιγόνο 19-9Carbohydrate antigen 19-9
ΕπιβίωσηSurvival


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΒασιλειάδηςΓεώργιοςΚων.


Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου.


URL πλήρους ψηφιακού κειμένου: http://www.lib.uoa.gr/greylit/greylit.pl?i=8D9DE9C156C82762C2257AD40042404F


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ