ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): 8840ECF41E297C84C2257AD000420766
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 10 / 12 / 2012
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙατρικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Χειρουργικός
Τίτλος: Ο ρόλος του βελονισμού σαν συμπληρωματική θεραπεία της φαρμακευτικής αγωγής, σε ασθενείς με χρόνιο πόνο λόγο οστεοαρθρίτιδας του γόνατος
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: 180
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Αθηνά Βαδαλούκα
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών:
Έτος κατάθεσης: 2012
Περίληψη στα ελληνικά
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της αποτελεσματικότητας του βελονισμού ως συμπληρωματικής θεραπείας στη φαρμακευτική αγωγή ασθενών με οστεοαρθρίτιδα του γόνατος σε σχέση με την ανακούφιση του πόνου, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και την ελάττωση της δυσκαμψίας.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη μελέτη τριών παράλληλων ομάδων. Η Ομάδα Ι έλαβε αγωγή με 60mg ετορικοξίμπης από το στόμα ημερησίως, σε συνδυασμό με συνεδρίες ιατρικού βελονισμού δύο φορές την εβδομάδα, για 8 εβδομάδες που διήρκεσε το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η Ομάδα ΙΙ για το ίδιο χρονικό διάστημα, έλαβε αγωγή με 60mg ετορικοξίμπης από το στόμα ημερησίως σε συνδυασμό με συνεδρίες εικονικού βελονισμού δύο φορές την εβδομάδα. Τέλος η Ομάδα ΙΙΙ έλαβε για 8 εβδομάδες ημερησίως μόνο αγωγή με 60mg ετορικοξίμπης από το στόμα. Κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης είναι τα αποτελέσματα της κλίμακας WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis index) και των επιμέρους τμημάτων της (πόνος, δυσκαμψία, φυσική λειτουργικότητα) στο τέλος της 8ης εβδομάδα. Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία αποτελούν τα αποτελέσματα των ανωτέρω κλιμάκων στο τέλος της 4ης και 12ης εβδομάδας, τα αποτελέσματα της Οπτικής Αναλογικής Κλίμακας του Πόνου την 4η, 8η και 12η εβδομάδα, καθώς επίσης εκείνα της SF-36v2) Ηealt (με τα επιμέρους τμήματα για τη φυσική δραστηριότητα και την ψυχική σφαίρα), στο τέλος της 8ης εβδομάδας.
Αποτελέσματα: Η Ομάδα Ι εμφάνισε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερες βελτιώσεις σε όλα τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία, με εξαίρεση την επιμέρους κλίμακα αξιολόγησης της ψυχικής κατάστασης (MCS) της SF-36, όπου η βελτίωση ήταν μεγαλύτερη αλλά όχι στατιστικά σημαντική.
Συμπεράσματα: ο βελονισμός σε συνδυασμό με τη χορήγηση ετεροκοξίμπης είναι αποτελεσματικότερος στη συμπτωματική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος σε σχέση τόσο με το συνδυασμό εικονικού βελονισμού και ετορικοξίμπης, όσο και της μονοθεραπείας με ετορικοξίμπη
Περίληψη στα αγγλικά
Introduction: The efficacy of acupuncture as an adjunctive therapy to pharmacological treatment of chronic pain due to knee osteoarthritis was studied with a 3-armed, single-blind, randomized, sham-controlled trial; it compared acupuncture combined with pharmacological treatment, sham acupuncture including pharmacological treatment, and pharmacological treatment alone.
Methods: A total of 120 patients with knee osteoarthritis were randomly allocated to 3 groups: group I was treated with acupuncture and etoricoxib, group II with sham acupuncture and etoricoxib, and group III with etoricoxib. The primary efficacy variable was the Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) index and its subscales at the end of treatment at week 8. Secondary efficacy variables included the WOMAC index at the end of weeks 4 and 12, a visual analogue scale (VAS) at the end of weeks 4, 8, and 12, and the Short Form 36 version 2 (SF-36v2) health survey at the end of week 8.
Results: Group I exhibited statistically significant improvements in primary and secondary outcome measures, except for Short Form mental component, compared with the other treatment groups.
Conclusion: We conclude that acupuncture with etoricoxib is more effective than sham acupuncture with etoricoxib, or etoricoxib alone for the treatment of knee osteoarthritis.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
ΟστεοαρθρίτιδαOsteoarthritis
ΓόνατοKnee
ΒελονισμόςAcupuncture
ΠόνοςPain


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΜαυρομμάτηςΧρήστοςΙ.Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου, μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας είναι 54.198.86.28. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, διότι -σύμφωνα με αίτημα του συγγραφέα- δεν έχετε συνδεθεί μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ