ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): 6BD21578126B11B1C2257AD2004183DE
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 12 / 12 / 2012
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙατρικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Τίτλος: Οι μεταβολές της αρτηριακής πίεσης
στην υπέρταση κύησης: προεκλαμψία
και οι ιστολογικές μεταβολές του πλακούντα
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: 245
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Αριστείδης Αντσακλής (Επιβλέπων), Ιωάννης Παπαγεωργίου, Νικόλαος Παπαντωνίου
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 326
Έτος κατάθεσης: 2012
Περίληψη στα ελληνικά
Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η αλλοιωμένη πλακουντιακή λειτουργία ευθύνεται για τις
υπερτασικές διαταραχές κύησης. Η έκταση των πλακουντιακών
αλλοιώσεων, όπως των εμφράκτων, της ινιδοειδούς νέκρωσης των λαχνών και της υπερωριμότητας των λαχνών συσχετίζονται σημαντικά με τη βαρύτητα της υπέρτασης. Επιπλέον η αγγείωση και αγγειογένεση του πλακούντα είναι σημαντικά φτωχότερη όταν η υπέρταση είναι βαρύτερη (Πίνακας ΙΙ).
Το βάρος νεογνού και το βάρος πλακούντα εξαρτώνται σημαντικά
από τη βαρύτητα της υπέρτασης και όχι μόνο από την παρουσία της. Ο βαθμός της πρωτεϊνουρίας αλλά και της προωρότητας είναι επίσης συνάρτηση του ύψους της υπέρτασης(ΠίνακαςΙ).
Επιπλέον η παροχή αίματος, οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών στο
έμβρυο εξαρτώνται έμμεσα από το ύψος της αρτηριακής πίεσης της εγκύου. Η επιδείνωση της αιμοδυναμικής κυκλοφορίας στην ομφαλική, μέση εγκεφαλική αρτηρία του εμβρύου και τη μητριαία αρτηρία της εγκύου βρίσκεται σε ισχυρή αλληλεπίδραση με τη βαρύτητα της υπέρτασης, όπως αυτό φαίνεται από τη μελέτη των Doppler δεικτών υπερηχογραφίας ΡΙ, RI, S/D. Επίσης η πλακουντιακή λειτουργία επηρεάζει το ύψος των δεικτών
αυτών(Πίνακας ΙΙΙ). Τελικά, το ύψος της υπέρτασης όσο και οι δείκτες της αιμοδυναμικής κυκλοφορίας των μητριαίων αρτηριών της εγκύου αλλά και της ομφαλικής και μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας του νεογνού aντικατοπτρίζουν την ιστολογική κατάσταση και λειτουργία του πλακούντα.
Δεν έχει δηλωθεί περίληψη στα αγγλικά

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
ΠλακούνταςPlacenta
Υπερηχογραφία DopplerDoppler ultrasonography
Αρτηριακή πίεσηBlood pressure
ΠροεκλαμψίαPre-eclampsia
ΕγκυμοσύνηPregnancy


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΚρυελέσηΒασιλικήΝ.


Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου.


URL πλήρους ψηφιακού κειμένου: http://www.lib.uoa.gr/greylit/greylit.pl?i=6BD21578126B11B1C2257AD2004183DE


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ