ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): 68C3C5D52466C3D8C2257AD4003C92DC
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 14 / 12 / 2012
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τμήμα: ΙατρικήςΤομέας ή ΠΜΣ: Παθολογίας
Τίτλος: Mελέτη πολυμορφισμών και έκφρασης του γονιδίου ercc1 σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο ουροθηλίου που αντιμετωπίζονται με χημειοθεραπεία βασισμένη στην πλατίνα
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: 148
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Καθ. Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος (επιβλέπων), Αν. Καθ. Αριστοτέλης Μπάμιας, Αν. Καθ. Έλενα Γκόγκα
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 75
Έτος κατάθεσης: 2012
Περίληψη στα ελληνικά
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε η συσχέτιση μεταξύ δυο σημειακών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών του γονιδίου ERCC1 και της έκβασης σε ασθενείς με τοπικώς προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο ουροθηλίου οι οποίοι υποβάλλονταν σε βασισμένη στην πλατίνα χημειοθεραπεία.
Ο γονότυπος για τους σημειακούς νουκλεοτιδικούς πολυμορφισμούς C19007T και C8092A του γονιδίου ERCC1 καθορίστηκε μέσω των μεθόδων του πολυμερισμού δια αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης και της ανάλυσης πολυμορφισμών μεγέθους τεμαχίων με χρήση περιοριστικών ενζύμων σε 113 ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο ουροθηλίου οι οποίοι υποβάλλονταν σε βασισμένη στην πλατίνα χημειοθεραπευτική αγωγή.
Εβδομήντα-οκτώ ασθενείς (69% του συνόλου) βρέθηκαν φορείς του πολυμορφικού αλληλίου 19007T: 51 εξ αυτών (45% του συνόλου) ήταν ετεροζυγώτες και 27 (24%) ομοζυγώτες. Πενήντα-τρεις ασθενείς (47% του συνόλου) βρέθηκαν φορείς του πολυμορφικού αλληλίου 8092A: οι αντίστοιχες γονοτυπικές συχνότητες ετεροζυγωτών και ομοζυγωτών C/A και A/A ήταν 37% και 10%.
Ο πολυμορφικός γονότυπος T/T (ομόζυγος κατάσταση) παρουσίαζε ανεξάρτητη, στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με την επιμήκυνση της διάμεσης ειδικής για τον καρκίνο επιβίωσης (μακρότερη της διάμεσης επιβίωσης στο τέλος της μελέτης (not reached) έναντι 14.8 μηνών, p = 0.026). Δεν ανευρέθηκε καμμιά άλλη αλληλεπίδραση ανάμεσα στον γονότυπο Τ/Τ, ή άλλον γονότυπο, και τον τύπο του παραγώγου της πλατίνας (σισπλατίνη έναντι καρβοπλατίνης).
Συμπερασματικά, ο σημειακός νουκλεοτιδικός πολυμορφισμός C19007T, και ειδικότερα η ομοζυγωτική μορφή του πολυμορφικού αλληλίου Τ, αλλά όχι ο σημειακός νουκλεοτιδικός πολυμορφισμός C8092A, δύναται να αποτελέσει χρήσιμο προγνωστικό δείκτη μεταξύ των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο ουροθηλίου οι οποίοι υποβάλλονται σε βασισμένη στην πλατίνα χημειοθεραπευτική αγωγή.
Περίληψη στα αγγλικά
The association between two polymorphisms of ERCC1 gene, with the outcome after platinum-based chemotherapy in patients with advanced urothelial cancer was examined.
Genotyping of C19007T and C8092A polymorphisms was determined by PCR amplification and restriction fragment length polymorphism in 113 advanced UC patients, treated with platinum-based chemotherapy.
Seventy-eight patients (69%) were carriers of the 19007T polymorphic allele: 51 (45%) heterozygotes and 27 (24%) homozygotes. Fifty-three (47%) patients were carriers of the 8092A polymorphic allele: the frequencies of C/A and A/A genotypes were 37% and 10%, respectively. T/T genotype was independently associated with prolonged median cancer-specific survival (not-reached vs. 14.8 months, p = 0.026). There was no interaction of T/T or any other genotype with the type of platinum derivative (cisplatin vs. carboplatin).
C19007T, especially in its homozygotic state, but not C8092A polymorphism, could be a useful prognostic marker in advanced urothelial cancer treated with platinum-based chemotherapy.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
ΣισπλατίνηCisplatin
Ανθρώπινο γονίδιο επιδιόρθωσης δια εκτομής διασταυρούμενης συμπληρωματικότητας-1Human ERCC1 gene
Σύμπλεγμα επιδιόρθωσης δια νουκλεοτιδικής εκτομήςNucleotide excision repair
Σημειακός νουκλεοτιδικός πολυμορφισμόςSingle nucleotide polymorphisms
Καρκίνος ουροθηλίουUrothelial cancer


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΝικήταςΝικήταςΔ.Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου, μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας είναι 54.198.86.28. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, διότι -σύμφωνα με αίτημα του συγγραφέα- δεν έχετε συνδεθεί μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ