ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): 414BDF92F3E468EFC2257F4C003E46DF
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 1 / 2 / 2016
Τύπος εργασίας: Διπλωματική εργασία (Μεταπτυχιακή)
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών
Τμήμα: ΦυσικήςΤομέας ή ΠΜΣ: ΠΜΣ Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωμάτια
Τίτλος: Ion-beam and Nuclear-Reaction analysis of plasma facing components in the JET tokamak
Μεταφρασμένος τίτλος: Ανάλυση με ιοντικές δέσμες και πυρηνικές αντιδράσεις των δομικών στοιχείων που έρχονται σε επαφή με το πλάσμα στο JET tokamak
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: VI, 68
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Θεόδωρος Μερτζιμέκης Επίκουρος Καθηγητής (επιβλέπων), Κωνσταντίνα Μεργιά Ερευνήτρια Α', Ευστάθιος Στυλιάρης Αναπληρωτής Καθηγητής
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 33
Έτος κατάθεσης: 2016
Περίληψη στα ελληνικά
Στην παρούσα εργασία αναλύονται δείγματα από το εκτροπέα του αναδιαμορφωμένου τοιχώματος του JET tokamak που εκτέθηκαν σε πλάσμα δευτερίου-δευτερίου. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν είναι RBS, NRA, XRF και SEM/EDS και σκοπό έχει να προσδιορισθούν τα στοιχεία που εναποτέθηκαν στα δείγματα και να εκτιμηθούν οι συγκεντρώσεις τους συναρτήσει του βάθους.
Περίληψη στα αγγλικά
The present thesis deals with the post-mortem analysis of samples from the divertor of the JET tokamak after the first deuterium-deuterium campaign in JET-ILW. The techniques that were used are RBS, NRA, XRF and SE/EDS in order to identify the elements that were deposed and assess their depth profile

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
JET tokamakJET tokamak
ΣύντηξηΣύντηξη
ΠλάσμαΠλάσμα
IBA/NRAIBA/NRA
Αναλυτικές τεχνικέςAnalytical techniques


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΤσαβαλάςΠαύλοςΣ


Ο Συγγραφέας δεν επιθυμεί τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου!

Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ