ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): 373E84693A161A23C22578B1002F60E5
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 16 / 6 / 2011
Τύπος εργασίας: Διδακτορική διατριβή
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Γεωλογίας και ΓεωπεριβάλλοντοςΤομέας ή ΠΜΣ: ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ - ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ
Τίτλος: Mελέτη τεκτονικής και ηφαιστειογενούς σεισμικότητας νήσου Σαντορίνης
Γλώσσα: Ελληνικά
Αρ. σελίδων: 317
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Κωνσταντίνος Μακρόπουλος Καθηγητής, Παπαδόπουλος Ταξιάρχης Καθηγητής, Παπαδημητρίου Παναγιώτης Αναπλ. Καθηγητής
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 252
Έτος κατάθεσης: 2011
Περίληψη στα ελληνικά
Κύριος στόχος της παρούσης διατριβής είναι η μελέτη της σεισμικότητας και η καταγραφή, ανάλυση και ταυτοποίηση των ηφαιστειακών σημάτων. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι καταγραφές δύο τοπικών σεισμολογικών δικτύων που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Σαντορίνης το 2001 και 2003. Η σεισμικότητα ανέδειξε ηψηλή σεισμική δραστηριότητα στο ηφαίστειο Κολούμπο (δημιουργία σεισμικής ακολουθίας το 2003) και την έλλειψη σεισμικότητας στην περιοχή της καλδέρας. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των φασματογραφημάτων όπου και ανακαλύφθηκαν τα είδη των ηφαιστειακών σημάτων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια εφαρμόσθηκε η φασματική ανάλυση Sompo αποσβενημένα αρμονικά ηφαιστειακά σήματα. Μέσω αυτής της μέθόδου υπολογίσθηκε ο παράγοντας Q και στη συνέχεια το είδος του ρευστού το οποίο εμπεριέχεται στο δίκτυο ρωγμών και δημιουργεί τέτοιου είδους σήματα. Το ρευστό βρέθηκε ότι είναι μίγμα αερίου νερού (ατμού) εμπλουτισμένου με σταγονίδια νερού. Από τις χρονικές μεταβολές του Q και της συχνότητας f των σημάτων αυτών καθώς και από την ημερήσια κατανομή των ηφαιστειακών δονήσεων, αναδεικνύεται η πιθανή σχέση αυτών με τη δημιουργία της σεισμικής ακολουθίας τον Ιούνιο του 2003.
Περίληψη στα αγγλικά
The main target of this thesis was the study of seismicity, the recording, identification and analysis of all kinds of signals in the area of Santorini. For this purpose, two local seismic arrays were installed in the area during 2001 and 2003. The distribution of epicenters showed low level of seismicity in Santorini caldera and high seismicity in Coloumbo volcano especially in 2003, due to the occurence of an earthquake sequence with the largest event being Md=4.0. The spectrograms method was applied initially and all kinds of volcanic signals with their features were discovered. Next, Sompi spectral analysis was applied to the decaying part of harmonic volcanic signals. With this method was calculated both the quality factor Q and the frequency of harmonic signals, and then, the possible type of fluid that may cause such signals. The temporal changes in Q and f values can be interpreted by the presence of mixture of steam with water droplets in the crack whose increases the gas-weight fraction over time. From these temporal changes and from the daily distribution of harmonic tremor it can be concluded the possible relationship between magmatic processes ant the seismic sequence in the period of 2003.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗSANTORINI
ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΚΟΛΟΥΜΠΟCOLOUMBO VOLCANO
ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑSEISMICITY
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑVOLCANIC SIGNALS
ΜΕΘΟΔΟΣ SOMPISOMPI METHOD


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΚολαϊτηςΆγγελοςΙ.Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου, μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας είναι 54.198.86.28. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, διότι -σύμφωνα με αίτημα του συγγραφέα- δεν έχετε συνδεθεί μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ