ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" :: Στοιχεία Εργασίας

Μοναδικός προσδιοριστής (uid): 2F1460C00B0CD46CC2257CD9003D10F0
Ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης: 15 / 5 / 2014
Τύπος εργασίας: Διπλωματική εργασία (Μεταπτυχιακή)
Βιβλιοθήκη κατάθεσης: Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Γεωλογίας και ΓεωπεριβάλλοντοςΤομέας ή ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τίτλος: First ctd measurements in the active hydrothermal vent field of Kolumbo submarine volcano, NE of Santorini
Μεταφρασμένος τίτλος: Πρώτη χαρτογράφηση του ενεργού υδροθερμικού πεδίου του υποθαλάσσιου ηφαιστείου Κολούμπος ΒΑ της Σαντορίνης, με ctd μετρήσεις
Γλώσσα: Αγγλικά
Αρ. σελίδων: 114
Αριθμός τόμων: 1
Ευρετήριο: Όχι
Δεν έχουν δηλωθεί σελίδες ευρετηρίου
Εικονογραφημένη: Ναι
Δεν έχει δηλωθεί συνοδευτικό υλικό
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών: Δημήτριος Παπανικολάου Καθηγητής (επιβλέπων), Παρασκευή Νομικού Λέκτορας ,Θεόδωρος Μερτζιμέκης Επίκ. Καθηγητής
Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 89
Έτος κατάθεσης: 2014
Περίληψη στα ελληνικά
Το ηφαίστειο Κολούμπο, ΒΑ της Σαντορίνης είναι ένα φυσικό εργαστήριο για τη μελέτη τόσο των γεωλογικών διεργασιών, όσο και του πρόσφατα ανακαλυφθέντος ενεργού υδροθερμικού πεδίου. Ο βυθός του κρατήρα τού ηφαιστείου Κολούμπο έχει εξερευνηθεί πρόσφατα από το E/V Nautilus (Nomikou et al., 2012a). Εντοπίστηκε εκτενές υδροθερμικό πεδίο σε βάθος 505 μέτρων στο ΒΒΑ τμήμα του βυθού του κρατήρα. Μετρήσεις αγωγιμότητας-θερμοκρασίας-βάθους (βλ. 1.2 παρακάτω) διενεργήθηκαν από όργανα ενσωματωμένα στο ROV Hercules. Βρέθηκαν εκλύσεις αερίων πλούσιων σε CO2 κατά 99% (Carey et al., 2013a). Τα δεδομένα CTD μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση ανωμαλιών στη θερμοκρασία, την αλατότητα, την αγωγιμότητα ή την ταχύτητα του ήχου με το βάθος. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να συνεισφέρουν στην εκτενή χαρτογράφηση του ενεργού υδροθερμικού πεδίου. Συγκρίνοντας τις μετρήσεις CTD εντός κι εκτός του κώνου (όπου δεν έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα) είναι δυνατόν να μελετηθούν διάφορα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της στήλης του νερού. Η υδροθερμική δραστηριότητα έχει μελετηθεί αποκλειστικά στο παρελθόν μέσω οπτικών παρατηρήσεων (Sigurdsson et al., 2006). Στην παρούσα διατριβή, η δραστηριότητα του υδροθερμικού πεδίου χαρτογραφήθηκε μέσω μετρήσεων CTD για πρώτη φορά. Επιπροσθέτως, οι κατακόρυφες κατανομές CTD συσχετίζονται με τη μορφολογία του κώνου ως συνάρτηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων στη στήλη του νερού.
Περίληψη στα αγγλικά
Kolumbo volcano NE of Santorini is a natural laboratory to study both geological processes and the recently discovered active hydrothermal field. The crater floor of Kolumbo volcano has been recently explored by E/V Nautilus (Nomikou et al., 2012a). An extensive hydrothermal vent field was found at the depth of 505 m at the NNE part of the crater floor. Conductivity-Temperature-Depth measurements (see 1.2 below) have been conducted by instruments aboard ROV Hercules. Gas discharges have been found to be 99% rich in CO2 (Carey et al., 2013a). CTD data can be used to trace anomalies in temperature, salinity, conductivity or sound velocity with the depth. This information can be exploited to extensively map the active hydrothermal vent field. By comparing CTD measurements inside and outside the cone (where no activity is known to exist) potentially different physicochemical characteristics in the water column can be studied. Hydrothermal activity has been exclusively studied in the past by means of visual observation (Sigurdsson et al., 2006). In this thesis the hydrothermal vent activity is mapped by CTD measurements for the first time. In addition, CTD profiles can be correlated with the cone’s morphology in terms of physicochemical properties in the water column.

Λέξεις κλειδιά
ΕλληνικάΑγγλικά
ΚολούμποKolumbo
Υποθαλάσσιο ηφαίστειοSubmarine Volcano
Υδροθερμικό πεδίοHydrothermal vent field
CTDCTD
ΓεωμορφολογίαGeomorphology


Στοιχεία συγγραφικής υπευθυνότητας
ΕπώνυμοΌνομαΌνομα Πατρός
ΧριστοπούλουΜαρία - ΕλένηΣ.


Ο Συγγραφέας επιτρέπει τη διάθεση της εργασίας σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου.


URL πλήρους ψηφιακού κειμένου: http://www.lib.uoa.gr/greylit/greylit.pl?i=2F1460C00B0CD46CC2257CD9003D10F0


Επιστροφή
Δημιουργία εκτυπώσιμης βεβαίωσης κατάθεσης

Copyright © 2007-2014 ΥΚΒ ΕΚΠΑ